Patientuddannelse for alle

Adresse:

Tivoli Hotel & Congress Center
Arni Magnussons Gade
Danmark

Klokken:

Fra:

Til:

Hvis du har et medlemskab, skal du huske at logge ind for at få medlemsprisen:

Log ind her

Beskrivelse af eventet:

Forebyggelsesforskning og Uddannelse i Steno Diabetes Center og Uddannelsesenheden i Region
Hovedstaden inviterer til konference med fokus på sundhedspædagogiske udfordringer og
metoder i patientuddannelse.

Der er et stort behov for tværsektorielt og interprofessionelt samarbejde i forbindelse med
patientuddannelse. Det er imidlertid et problem, at kun en lille del af målgruppen visiteres til og
tager imod tilbud om rehabilitering, herunder patientuddannelse.

Der er betydelige sundhedspædagogiske udfordringer forbundet med at undervise og støtte
mennesker i at håndtere et liv med kronisk sygdom. Opgaven rummer såvel biomedicinske
kompetencer vedrørende sygdom og behandling som viden om og forståelse for de psykosociale
aspekter knyttet til et liv med sygdom.

Steno Diabetes Center og Uddannelsesenheden i Region Hovedstaden har stor erfaring med
forskning, udvikling og implementering af nye metoder og værktøjer til patientuddannelse.
Partnerne bag konferencen ønsker at sætte fokus på sundhedspædagogiske udfordringer og
metoder og vil også præsentere visionerne for det nye Steno Diabetes Center Copenhagen, der
bliver en del af Region Hovedstaden.

Formål:
Sætte fokus på fremtidens sundhedspædagogiske udfordringer og metoder i patientuddannelse.
Det vil ske gennem erfaringsudveksling, mulighed for netværksdannelse samt inspiration til
sundhedspædagogisk nytænkning i undervisning og støtte til mennesker med diabetes og andre
kroniske sygdomme.

Målgruppe:
Ledere og medarbejdere på hospitaler, i kommuner og almen praksis, forskere, undervisere samt
beslutningstagere inden for sundhedsvæsenet.

Program:

 • 10/29/20 09:00
  50 min.

  Ankomst, registrering og morgenmad

 • 10/29/20 09:50

  Velkomst

 • 10/29/20 10:00
  45 min.

  Supporting diabetes self-management: opportunities and barriers

 • 10/29/20 10:45

  Pause

 • 10/29/20 11:00

  Mød patienten i øjenhøjde. Det sundedspædagogiske bidrag

  Mine erfaringer med patientuddannelse - erfaringer og råd fra patientpanel.

  Bjarne B. Jensen

  Professor og Forskningschef, Steno Sundhedsfremmedforskning.
 • 10/29/20 12:00

  Frokost

 • 10/29/20 13:00
  30 min.

  Workshops

  A. Personcentreret patientuddannelse - hvad er det patienten ønsker, og hvordan integrererer vi det i patientuddannelse? B. Familieorienteret patientuddannelse. C. How and what? Technology in patient education and support (sprog engelsk) D. Etnicitet - en anden måde at se verden på? E. Sårbarhed: hvad taler vi om - og taler vi om det samme? F. Professionelle kompetencer i øjenhøjde med personer med kronisk sygdom.
 • 10/29/20 14:30

  Kaffepause og netværk

 • 10/29/20 15:00

  Novo Nordisk Fondens visioner for et nationalt Steno-samarbejde

  Sundhedens situation i fremtiden - refleksioner.

  Ulrik Meyer og Jannik Hilsted

  Programchef, Novo Nordisk Fonden Chief Medical Officer, Novo Nordisk Fonden