The International Conference of Adolescent Health 2019

Ungdomsmedicinsk konference 19. marts 2019

Støttemuligheder for unge under uddannelse

UNGEAMBASSADØR UDDANNELSEN

Professionshøjskolen Metropol, København

Afgørelser fra Klagenævnet for Specialundervisning

Danmarks første overlæge i ungdomsmedicin

Netværk for hospitalernes ungepanel.

Unge tror, at sundhedspersonale har tavshedspligt overfor deres forældre. Men det har vi ikke.

DSUM logo

DSUM har fået en ny hjemmeside