Retningslinje om kommunikation med unge

Dansk retningslinje om transition

Støttemuligheder for unge under uddannelse

UNGEAMBASSADØR UDDANNELSEN

Professionshøjskolen Metropol, København

Afgørelser fra Klagenævnet for Specialundervisning

Danmarks første overlæge i ungdomsmedicin

Netværk for hospitalernes ungepanel.

Unge tror, at sundhedspersonale har tavshedspligt overfor deres forældre. Men det har vi ikke.