Retningslinje om kommunikation med unge

Årsmøde d. 23. marts 2020 i Odense

Temaet i år er transition og vi har fået tre fantastiske oplægsholdere og plads til en fælles diskussion.

The International Conference of Adolescent Health 2019

Ungdomsmedicinsk konference 19. marts 2019

Støttemuligheder for unge under uddannelse

UNGEAMBASSADØR UDDANNELSEN

Professionshøjskolen Metropol, København

Afgørelser fra Klagenævnet for Specialundervisning

Danmarks første overlæge i ungdomsmedicin

Netværk for hospitalernes ungepanel.

Unge tror, at sundhedspersonale har tavshedspligt overfor deres forældre. Men det har vi ikke.