Klagenævnet for Specialundervisning har truffet to afgørelser, som vedrører unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige krav retskrav på en ungdomsuddannelse.

K-meddelse 40 slår fast, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov har et retskrav på en ungdomsuddannelse, og slår desuden fast, at den unge ikke kan have for store funktionsnedsættelser eller være for svagt fungerende i forhold til at få et tilbud.

Læs afgørelsen her


K-meddelelse 39  slår fast, at en kommune ikke kan afbryde en ungdomsuddannelse med henvisning til, at den unge er for dårligt fungerende til at kunne følge undervisningen, hvis den unge ikke deltager aktivt i uddannelsesforløbet. Uddannelsesforløbet kan selvfølgelig afbrydes, men der er klare krav til kommunen om at afdække årsagerne til den unge ikke kan følge uddannelsesforløbet, og begrunde dette i sin afgørelse. 

Læs afgørelsen her