Danmarks første overlæge i ungdomsmedicin

Ungdomsmedicin i Danmark nåede en milepæl, da Danmarks første overlæge i ungdomsmedicin på Børne- og Ungeafdelingen på Nordsjællands hospital tiltrådte 1. august. Grete Teilmann har gennem mange arbejdet med de særlige udfordringer, der rammer unge med kroniske sygdomme. Grete var med til at etablere Ungdomsmedicinsk Videnscenter på Rigshospitalet, hun har været formand for Ungdomsmedicinsk udvalg i Dansk Pædiatrisk Selskab og hun er formand for uddannelsesudvalget i Dansk Selskab for Ungdomsmedicin.

Udover det kliniske arbejde med unge, er Grete en efterspurgt underviser og oplægsholder både i Danmark og internationalt, hun vejleder ph.d.-studerende og er forskningsleder på Børne-og Ungeafdelingen på Nordsjællands hospital. Med overlægestillingen har Danmark fået en stærk dynamo til et endnu større fokus på unge i hospitalssystemet.