I Ungepanel.dk er der i 2017 arbejdet på at forbedre og tydeliggøre kronisk syge unges støttemuligheder og rettigheder under ungdomsuddannelse.