Bestyrelsen

 • Kirsten Boisen

  Formand

  Afdelingslæge, Ph.d

  Ungdomsmedicinsk Videnscenter Rigshospitalet

  DSUM@DSUM.dk

 • Vibeke Bregnballe

  Næstformand

  Sygeplejerske, Ph.d

  Ekstern lektor på Aarhus Universitet

  Tidligere ansat på Børne- og ungeafdelingen på Aarhus Universitetshospital

 • Stine Møller Sildorf

  Sekretær

  Læge, Ph.d

  Børne- og ungeafdelingen, Hvidovre og Amager Hospital

  Sekretaer@DSUM.dk

  Webudvalg@DSUM.dk

 • Eva Hommel

  Kasserer

  Overlæge, Dr. med.

  Steno Diabetes Center Copenhagen

  Kasserer@dsum.dk

   

 • Anette Borup

  Medlem

  Sygeplejerske og ungekoordinator

  Afdelingen for blodsygdomme, Aarhus Universiteteshospital

 • Helle Jensen

  Medlem

  Sygeplejerske med specialfunktion

  Børne- og ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital, Hillerød

 • Kaspar Jessen Pedersen

  Medlem

  Cand.scient

  Tidligere ansat ved Ungdomsmedicinsk Videnscenter Rigshospitalet

 • Jette Sørensen

  Medlem

  Sygeplejerske

  Adjunkt på UCL erhvervsakademi, og professionshøjskole, Odense

  Tidligere ansat på H.C. Andersen Børnehospital, Odense

 • Jens-Jakob Petersen

  Medlem

  Afdelingslæge

  Børne- og ungeafdelingen, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg