Vedtægter

Selskabet er en almindelig forening og medlemskab kan opnås af enkeltpersoner med interesse for danske unges sundhed og helbred. Medlemskab opnås ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Det tilstræbes, at bestyrelsen bredt repræsenterer selskabet og interessenter, herunder geografisk og fagligt. Herudover tilstræbes inddragelse af unge patienter i konkrete sager.

Bestyrelsen er selskabets ledelse og består af et ulige antal på minimum 5 og maksimum 9 personer med en formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med en ungdomsmedicinsk konference i ulige år og et årsmøde i lige år. Ved generalforsamlingerne nedsættes udvalg i selskabet til at varetage diverse tiltag indenfor selskabet, men disse kan ligeledes etableres løbende af bestyrelsen. De aktuelle udvalg er: Uddannelse- og konference, Web og kommunikation, samt Økonomi.