Privatlivspolitik

Følgende beskriver samtlige punkter i vores privatlivspolitik, når du bruger dsum.dk (Dansk Selskab for Ungdomsmedicin) og de retningslinjer vi har på hjemmesiden.

Politikken er i overensstemmelse med EU’s lovgivning omkring persondatabeskyttelse (GDPR) og har til formål præcist at beskrive, hvilken type data om dig vi gemmer og om dine rettigheder.

Introduktion

dsum.dk (Dansk Selskab for Ungdomsmedicin) behandler personoplysninger om dig, og derfor får du nedenstående oplysninger (Privacy Notice).

Dataansvarlig

dsum.dk (Dansk Selskab for Ungdomsmedicin) er den dataansvarlige. Det betyder, at vi er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger.

Og vores DPO (Data Protection Officer) er Helle Jensen.

Kontaktoplysninger:

email: sekretaer@dsum.dk
telefon: +45 35454433
Adresse: Rosenørns Alle 51
1970 Frederiksberg C
CVR: 37393371

Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

3.1 Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål:

(a)     at levere produkter og tjenesteydelser, som du har bestilt;

(b)     at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser du måtte have;

(d)     at underrette dig om ændringer i vores ydelser;

(e)     at du kan tilmelde dig vores konferencer, kurser og lignende

(f)      hvis du har samtykket til at modtage direkte markedsføring f.eks. nyhedsbrev, vil vi markedsfører til dig i overensstemmelse med dit samtykke;

(g)     at give dig oplysninger om de produkter og tjenesteydelser, tilsvarende produkter og tjenesteydelser, du tidligere har købt hos os, eller som du har rettet forespørgsel om

(h)      at forbedre vores hjemmeside, produkter og tjenesteydelser;

(i)      at forbedre sikkerheden og forhindre bedrageri og misbrug;

(j)     at opbevare personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde bogføringsloven og andre retlige forpligtelser som Dansk Selskab for Ungdomsmedicin måtte have.

3.2              Vores grundlag for behandling er følgende:

(a)     Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1. a-e.

(b)     Behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 e-h. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os:


email: sekretaer@dsum.dk
telefon: +45 35454433
Adresse: Rosenørns Alle 51
1970 Frederiksberg C
CVR: 37393371

(c)     Behandlingen er nødvendig for, at Dansk Selskab for Ungdomsmedicin kan forfølge sine legetime interesser, navnlig for at forbedre brugeroplevelsen og sikkerheden samt forhindre bedrageri og misbrug i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 i-j.

(d)     Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Dansk Selskab for Ungdomsmedicin i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 k.

3.3              Vi opbevarer dine personoplysninger som følger:

(a)     Hvor behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, opbevarer vi dine personoplysninger, indtil kontraktforholdet er afsluttet.

(b)     Hvor behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke, opbevarer Dansk Selskab for Ungdomsmedicin dine personoplysninger, indtil du trækker dit samtykke tilbage.

(c)     Hvor behandlingen er nødvendig for, at Dansk Selskab for Ungdomsmedicin kan forfølge sine legitime interesser, opbevarer Dansk Selskab for Ungdomsmedicin dine personoplysninger, så længe vi har et sagligt formål med opbevaringen.

(d)     Hvor behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Dansk Selskab for Ungdomsmedicin, opbevarer vi dine personoplysninger i henhold til navnlig bogføringsloven, hvilket er 5 år fra købstidspunktet.

4           Kategorier af personoplysninger

4.1             Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

(a)     Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, stilling og arbejdsplads.

(b)     Ip-adresser og login log (bl.a. til genkendelse i forbindelse misbrug).

(c)     Personoplysninger, som du selv har givet os, fx i forbindelse med supporthenvendelser og kundeservice og køb.

7           Cookies / Brug af IP-adresser og cookies

7.1              Med henblik på løbende forbedring af vores hjemmeside, følger vi med i, hvilke områder på hjemmesiden, der besøges, og hvor længe brugere opholder sig på de enkelte områder. Dette gøres ved hjælp af registrering af IP-adresser på brugeres computere, og ved hjælp af cookies.

7.2              Registrering af din IP-adresse er et led i vores systemadministration, og IP-adressen giver os ikke mulighed for at identificere dig som person.

7.3              En cookie er en lille fil, som serveren afleverer på din computer, hvorefter cookie’en måler computerens trafik på vores hjemmeside. Hver gang, du besøger vores hjemmeside, bliver cookie’en opdateret og returneret til din harddisk. En cookie kan ikke identificere dig som person – den genkender udelukkende den cookie, den selv har lagt på din computer. Det er muligt at indstille sin internetbrowser til at blokere for cookies. Dette kan du også gøre med cookies fra os, og vi betinger ikke din brug af vores hjemmeside af, at du accepterer cookies. Der kan imidlertid være visse dele af eller funktioner på hjemmesiden, som ikke kan benyttes, hvis du deaktiverer cookiefunktionen.

Dine rettigheder

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet nederst i dokumentet.

Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 13 nedenfor. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger.

Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af de personoplysninger, som vi bruger til at foretage direkte markedsføring.

Overførsel af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.

Vi overfører dine personoplysninger til vores servere som er placeret i Danmark. Vi overfører derudover dine personoplysninger til databehandlere i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandler med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

 

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: sekretaer@dsum.dk

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

Dansk Selskab for Ungdomsmedicin

email: sekretaer@dsum.dk
telefon: +45 35454433
Adresse: Rosenørns Alle 51
1970 Frederiksberg C
CVR: 37393371