Retningslinjer

Læs Dansk Pædiatrisk Selskabs retningslinje om transition og overgang til voksenafdeling her.

Læs Dansk Pædiatrisk Selskabs retningslinje om samtalen med den unge patient her.