• Ungdomsmedicinsk konference d. 19. marts 2019

  Transition, psykisk sygdom hos unge med kronisk sygdom og unge i den digitale verden er bare lidt af det, som I kan glæde jer til at høre mere om på den Ungdomsmedicinske Konference i marts 2019.

 • Unge under uddannelse

  Støttemuligheder til kronisk syge unge under uddannelse

 • Artikel om tavshedspligt og unge i Ugeskrift for Læger

  Unge tror, at sundhedspersonale har tavshedspligt overfor deres forældre

 • Ungepanel.dk

  Ungepanel.dk har politisk indflydelse

   

   

 • Ungeambassadør uddannelsen

  Nyt uddannelsesforløb for sundhedsprofessionelle der arbejder med unge med kroniske og alvorlige sygdomme.

Nyheder i DSUM

Generalforsamling d. 19. marts 2019

The International Conference of Adolescent Health 2019

Ungdomsmedicinsk konference 19. marts 2019