• Artikel om tavshedspligt og unge i Ugeskrift for Læger

  Unge tror, at sundhedspersonale har tavshedspligt overfor deres forældre

 • Ungepanel.dk

  Ungepanel.dk har politisk indflydelse

   

   

 • Overlæge i Ungdomsmedicin

  Danmarks første overlæge i ungdomsmedicin på Børne- og ungeafdelingen på Nordsjællands Hospital

 • Dansk Ungdomsmedicinsk Selskab

  Velkommen til DSUM´s hjemmeside

  DSUM´s hjemmeside er nu gået i luften

   

Nyheder i DSUM

Ungepanel.dk har politisk indflydelse

Afgørelser fra Klagenævnet for Specialundervisning

Ungdomsmedicinsk Konference 2017