Den 15/5-18 afholder DSUM generalforsamling.

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Alle ordinære medlemmer har stemmeret ved fremmøde til generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.

Forslag til punkter på dagsordenen skal foreligge bestyrelsen minimum 4 uger inden generalforsamlingen  (dvs. 17/4) og kan sendes til dsum@dsum.dk

Før generalforsamlingen afholder vi årsmøde med oplæg fra nogle af de spændende ph.d.-afhandlinger om unge og ungdomsmedicin fra 2017.

Årsmødet foregår på Rigshospitalet 15. maj kl. 16-18 og efterfølges af generalforsamling.

Dagsorden til generalforsamling.

Der kommer mail med detaljer om årsmødet efter påske, men sæt allerede nu kryds i kalenderen